ارزیابی عملکرد کارکنان مجموعه شرکت های یثربی

طرح ارزیابی شاخص عملکرد کلیدی Key Performance Indicator یا KPI که روشی نوین جهت سنجش میزان عملکرد درست کارکنان می‌باشد برای اولین بار در مجموعه شرکت‌های یثربی توسط واحد منابع انسانی در فروردین ماه سال 1400 به اجرا درآمد.

این طرح که ابتدا توسط مدیران واحدها در پی جلسات انفرادی با کارشناسان و کارکنان واحدهای خود هدف گذاری گردید. بدليل اهمیت بالای آن جهت دستیابی به نتایج مطلوب و کاربردی در جلسه

جداگانه‌ای با هیئت مدیره محترم و با حضور کلیه مدیران و کارکنان مجموعه به تبادل نظر و تاکید به اهمیت آن پرداخته شد.

 

 

طرح KPI که بر گرفته از شاخص های رفتاری و عملکردی کارکنان می‌باشد با هدف افزایش سطح کیفی عملکرد و ارتقاء سطح شغلی کارکنان و در نتیجه توسعه و افزایش بهره‌وری مجموعه می‌باشد در صدد

است بتدریج با بومی نمودن شاخص های ارزیابی به مطلوب ترین و اثرگذار ترین خروجی منتج شود.

در نهايت این طرح که با اهداف کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت دنبال می‌گردد مورد تایید و تصویب هیئت مدیره محترم مجموعه قرار گرفت و مقرر گردید با حمایت های همه جانبه به آن پرداخته شود.

نظرات شما

اخبار مشابه