لیست مقالات
List of Articles

مقالات صنایع غذایی مقالات تخصصی حوزه بازرگانی مقالات عمومی مقالات حقوقی

به کارگیری هوش مصنوعی در تجارت الکترونیک

وب‌سایتی که بارگذاری صفحات آن بیشتر از ۳ ثانیه طول بکشد، ۶۸ درصد از مشتریان قبل از به اتمام رسیدن خرید آن را ترک می‌کنند. امروزه پلتفرم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی عنصر حیاتی برای موفقیت تجارت الکترونیک می باشند.

بیشتر بخوانیم
به کارگیری هوش مصنوعی در تجارت الکترونیک

عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئوولیت کیفری بخش دو

​در مواردی که متهم یا وکیل او ادعا می‌کند جرم تحت شرایط توجیه کننده ارتکاب یافته یا مرتکب از عوامل رافع مسؤولیت کیفری در حین ارتکاب جرم برخوردار بوده، اثبات این ادعا به عهده کیست؟ اگر چه از بعضی متون قانونی که بعداً مورد اشاره قرار خواهند گرفت، پاسخ مواردی از این سؤال کلی را می‌توان دریافت، اما قوانین کشور ما مثل قوانین اغلب کشورها، پاسخ مشخصی به این سؤال نداده‌اند.

بیشتر بخوانیم
عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئوولیت کیفری بخش دو

مقایسه عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئوولیت کیفری

در جریان رسیدگی کیفری، دفاعیات مختلفی از طرف متهم یا وکیل او امکان طرح دارند که استناد به عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسؤولیت کیفری از جمله­ی آنهاست. عوامل موجهه جرم به شرایطی عینی اطلاق می‌شود که به عمل مجرمانه صورتی موجهه می‌دهند یا آن را مباح می‌سازند و در مقابل، عوامل رافع مسؤولیت کیفری به شرایط شخصی و ذهنی در مرتکب گفته می‌شود.

بیشتر بخوانیم
مقایسه عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئوولیت کیفری
12345...