آشنایی با بازرگانی بین المللی

بازرگانی یک مقوله روشن و مشخص بوده و بسیاری می دانند که کار یک بازرگان و فعالیت بازرگانی چیست. این افراد به واردات یا صادرات کالاها می پردازند و نقش مهمی در اقتصاد یک کشور دارند. اما بازرگانی به انواع مختلفی تقسیم شده که یکی از آنها نوع بازرگانی بین المللی است.

بسیاری ممکن بوده به راحتی این نوع بازرگانی را تعریف کنند اما همین بازرگانی خود زیرشاخه هایی داشته و انواع مختلفی تبدیل می شود. در حقیقت بخواهیم تعریف مختصری داشته باشیم باید بیان کرد بازرگانی بین المللی یعنی اگر در زمینه خرید و فروش یک محصول یا خدمت از عرصه سرزمینی خارج شده و شامل کشورهای دیگر شود، به این بازرگانی بین المللی گفته می شود.

صادرات و واردات و مسئله های مربوط به حمل و نقل، بیمه و گمرک از موضوعات اصلی مرتبط با بازرگانی بین المللی می باشد که باید توجه بسیاری به این مقوله شود. مسائل مرتبط با بازرگانی هزینه و وقت بسیاری از فعالان این عرصه گرفته که موجب می شود آنها با فرآیند دشواری رو به رو باشند.

مسئله بازرگانی بین المللی موضوعی روشن بوده و نیازی به توضیح طولانی و گسترده ندارد. بازرگانی بین المللی به امری گفته شده که صادرات و واردات بین چند کشور صورت می گیرد و تنها یک کشور در آن مداخله ندارد.

 

در حقیقت تنها تولیدکنندگان و یا تامین کنندگان نمی توانند فرآیند مرتبط با بازرگانی را انجام دهند و در این زمینه بایستی بازرگانان و افراد فعال در این زمینه همکاری داشته باشند. در دو حالت به بازرگانی بین المللی نیاز است که به شرح زیر می باشد:

۱- شما از کشورهای دیگر محصولی را با توجه به شناخت شرایط کاری تان نیاز دارید.

۲-شما محصولی را در ایران تولید می کنید و می خواهید در کشوری دیگر برایش بازار هدفی بیابید.

انجام حالت دوم در ایران دشوار بوده اما حالت اول امر آن آسان می باشد. دشواری حالت دوم موجب شده تا بسیاری از شرکت ها حالت اول را برای فعالیت بازرگانی خود در نظر گیرند زیرا یک راه راحت قطعا مخاطب بیشتری در مقایسه با یک راه دشوار و دردسرساز دارد.

از این شرکت های فعال در زمینه بازرگانی نیز به این مهم توجه داشته و بیشتر حالت اول را برای زمینه کاری خود انتخاب می کنند. البته هستند شرکت هایی که این دشواری را تحمل کرده و حالت دوم به عنوان روش کاری آنها به شمار می رود که این مورد بستگی هایی را در بر می گیرد.

شایان ذکر بوده در کنار دشواری حالت دوم، هزینه اولیه حالت دوم نیز نسبت به حالت اول بیشتر بوده که این مورد خود تمایل شرکت ها را کاهش می دهد. با تمامی این تفاسیر می توان به آسانی تعریف کاملی از بازرگانی بین المللی ارائه داد، بازرگانی که شامل یک کشور نشده و چند کشور دیگر را درگیر خود می سازد.

البته از نام این مبحث پیدا بوده اما سعی شده تا پرداختن به جزئیات آشنایی با موضوع بازرگانی بین المللی بیشتر شود. موضوعی که اقتصاد هر کشوری را در بخش گسترده تامین می سازد و زمینه تجاری بزرگی به شمار می رود.

نظرات شما

مقالات مشابه