آشنایی با قانون والراس

اقتصاد موضوعات مختلفی را در بر می گیرد و در ظاهر بسیاری اقتصاد را یک مسئله مهم اجتماعی می دانند که به نوعی حیات آن جامعه را در برمی گیرد. درست است که اقصاد یک مسئله مهم محسوب شده که باید به آن توجه بسیاری داشت اما این اقتصاد موضوعات بسیاری را در بر می گیرد.

قوانینی که شاید هیچ گاه با آن رو به رو نشدید و حتی نام آن نیز به گوش شما نرسیده باشد. از جمله این ها باید به قانون والراس اشاره کرد. قانونی که در کنار قانون اوکان قرار گرفته و پیشتر درباره قانون اوکان تعاریف و توضیحاتی داشتیم.

اقتصاد

حال قصد داریم شما را با قانون دیگری از اقتصاد یعنی قانون والراس آشنا سازیم. قانونی که یکی از قوانین علم اقتصاد محسوب شده که پیوندی با نظریه تعادل عمومی قرار دارد. اگر با این نظریه آشنایی ندارید باید در یک تعریفی درباره آن چنین بیان کرد:

تئوری تعادل عمومی شاخه‌ای از اقتصاد نئوکلاسیک است که تلاش می‌کند شکل گیری عرضه، تقاضا و قیمت را در کل اقتصاد با در نظر گرفتن ارتباط بین بازارهای مختلف توضیح دهد. بر خلاف تعادل جزئی که در آن عرضه و تقاضا تنها در یک بازار بررسی می‌شد و قیمت در بازارهای دیگر ثابت در نظر گرفته می‌شد، در اینجا تمام عوامل تشکیل دهنده بازارهای مختلف بصورت درونزا بررسی می‌شوند. به عبارت دیگر در تعادل جزئی قیمت در هر بازار به صورت جداگانه و مستقل از سایر بازارها و با فرض ثابت بودن قیمت در سایر بازارها و بوسیله منحنی‌های عرضه و تقاضا تعیین می‌شود؛ اما در تحلیل تعادل عمومی قیمت‌ها و مقادیر در همه بازارهای مرتبط با احتساب اثرات متقابل، تعامل‌ها و بازخوردها بطور همزمان تعیین می‌شوند. به عنوان مثال فرض کنید که تقاضای اتومبیل افزایش یابد، این افزایش تقاضا علاوه بر تأثیر بر بازار اتومبیل بر روی دیگر بازارها نیز مؤثر است. به این صورت که افزایش تقاضای اتومبیل قیمت آنرا افزایش می‌دهد. این امر سبب تمایل تولیدکنندگان به تولید بیشتر اتومبیل خواهد شد.”

 

این مطلب هم برای شما جذاب است: رکورد تورمی چیست؟

 

این قانون موجب خنثی شدن عرضه بسیار در یک بازار شده و در سوی دیگر بایستی تقاضا بالایی در بازار دیگر انجام گیرد. در این میان اگر تمامی بازار تعادل لازم را داشته باشد این بازار نیز تعادل اقتصادی خود را حفظ می کند. در حقیقت نام قانون والراس برگرفته از اقتصاد دان فرانسوی موسوم به لئون والراس است.

نظرات شما

مقالات مشابه