اثر گذاری آنتی بیوتیک

اثر گذاری آنتی بیوتیک ها


اثر گذاری کیت آنتی بیوتیک روی واکنش های بنیادی یک سلول است. تعدادی از آنتی بیوتیک ها خاصیت ضد سرطانی دارند چراکه تاثیر آنها بیشتر بر روی سلول هایی است که در حال تقسیم سریع هستند و به همین جهت سلول های مغز استخوان و باکتری ها که تولید کننده گویچه های قرمز خون و گویچه های سفید خون می باشند و همچنین سلول های سرطانی در مقابل آنتی بیوتیک ها حساسیت بیشتری دارند . آنتی بیوتیک ها از جمله ترکیباتی هستند که در صنعت پرورش آبزیان، دام، طیور، در راستای جلوگیری، درمان بیماری ها و یا تحریک رشد به کرات مورد استفاده و بهره وری قرار میگیرند همچنین مصرف بیش از اندازه ، بدون کنترل و نظارت مورد نظر ، سبب می شود مقـاومت در افرادی که مصرف کننده می باشند و دام هـا بالا رود و همچنین افراد در طی زمان باقیمانده آنتی بیوتیک ها در معـرض گرفتن از طریق مصـرف این فـرآورده ها قرار می گیرند و این باعث می شود که مقاومت باکتری های بیماری زا در انسان ها بیشتر شود حتی این موضوع می تواند بدون عامل بیماری زای دامی هم ، برای انسان بیمـاریزا باشد. به طور مثال زمـانی که انسـان به علت بیماری عفـونـت ، آنتی بیوتیک استفاده می کند و با توجه به مصرف آن هم درمانی صورت نمی گیرد و نتیجه خوبی از این روش درمانی دریافت نمی کند این موضوع می تواند به این دلیل باشد که در اثر باقی ماندن دارویی در بدن شخص مقاومت دارویی به وجود آمده. وجود باقی مانده های دارویی اثرات نامطلوبی بر میکروفلور روده ای انسان نیز می گذارد و باعث فروپاشی و تجزیه کلونی میکرو فلورها میگردد.

۱-۱- در مجموع به طور کلی عوارض ناشی از باقی مانده آنتی بیوتیک و بقایای آن در شیر برای انسان به شرح زیل می باشد:
• به وجود آمدن سویه های مقاوم و بادوام میکروارگانیسم هایی که بامنشا دامی دارند و می توانند درانسان بیماری ایجاد کنند.
• بودن دژنهای کد کنشگر، استقامت درمیکروارگانیسم های حیوان که قادر است دردرون میکرواورگانسیم های بیماریزای انسانی قرار داده شوند. در نتیجه در بیماری بعدی که در انسان رخ می دهد بیماربه آنتی بیوتیک ها مقاوم و به درمان آنتی بیوتیک ها پاسخ نخواهد داد.
• افرادی که نسبت به بعضی از آنتی بیوتیک ها حساس هستند ایجاد حساسیت دراین به وجود آمده و واکنش هایی چون آلرژیک در آنها به وجود می آید و حتی حساسیت درافرادی به وجود می آید که قبلادربرابرباقی مانده آنتی بیوتیک ها درشیر حساس نبوده اند.
۱-۲- مشکلات ناشی از وجود بقایای آنتی بیوتیک در شیر و صنعت آن
برای اولین بارمشکلات صنعتی در تولید پنیر همچنین فنی آن در درمان ورم پستان با آنتی بیوتیک ها برسی و مشاهده گردید این مشکلات در اثر مهار شدن آنتی بیوتیک ها بر روی استارترهای "شروع کننده ها" مورد استفاده در تولید پنیر بود. بدر مجموع میتوان گفت که باقی مانده آنتی بیوتیک ها درشیر مشکلاتی در تهیه محصولات و فراورده های شیری تجزیه شیمیایی شده شیر می نماید که در اینصورت نیاز به مراحلی مانند تولید طعم و عطر به خصوص و انعقاد رساندن دارند. همچنین می توان گفت فرایندها و پورسه هایی که وابسته به فعالیت های میکروبی می باشند تحت تاثیر و اثر مهارکنندگی آنتی بیوتیک ها موجود در شیر قرار می گیرند.
موارد زیر شامل این مشکلات است:
انعقاد ضعیف رسیدن پنیر درمرحله تولید در زمان پایداری
کاهش عطرخاص کره، ایجاد اسید، تولیدات و فراورده های مشابه
عدم رشد یا تاخیر مایه هایی که اضافه میشوند به شیر
در هنگام شمارش میکروبی شیر خام که برای مشخص کردن کیفیت آن انجام می گیرند خطا ایجاد می شود.
مدت دوره پرهیز مصرف یا طول دوره برای تعدادی از آنتی بیوتیک های موجود در شیر بعد از تجویز موضعی "روز"

نام آنتی بیوتیک تجویزی : پنی سلین به صورت محلول آبی طول دوره پرهیز مصرف روزانه: ۲روز

نام آنتی بیوتیک تجویزی : پنی سلین به صورت پمادی طول دوره پرهیز مصرف روزانه: 4 روز

نام آنتی بیوتیک تجویزی : پنی سلین به صورت طولانی اثر طول دوره پرهیز مصرف روزانه: 6 روز

نام آنتی بیوتیک تجویزی : کلراتتراسایکلین طول دوره پرهیز مصرف روزانه: 6 روز

نام آنتی بیوتیک تجویزی : اکسی تتراسایکلین طول دوره پرهیز مصرف روزانه: 4 روز

نام آنتی بیوتیک تجویزی : استرپتومایسین طول دوره پرهیز مصرف روزانه: 4 روز

نام آنتی بیوتیک تجویزی : کلرآمفنیکل طول دوره پرهیز مصرف روزانه: 3 روز

روش های تشخیصی دادن آنتی بیوتیک ها در صنایع مواد غذایی

1- روش شیمیایی:
در روش شیمیایی از یک عنصر با نام تری فنیل تترازولیوم کلراید (T.T.C) استفاده می شود. حال به این موضوع میپردازیم که اگر شیر فاقد آنتی بیوتیک باشد. باکتری استرپتوکوکوس ترموفیلوس رشد می یابد و این عنصر به رنگ قرمز در می آید. اما اگر شیر حاوی آنتی بیوتیک باشد اثر آن بر روی رشد میکروب منفی است و عنصر معرف هیچ تغییر رنگی ندارد و یا پیدا نمی کند.
2- استفاده از روش دیسک:
میکروب های حساس در ظروف کشت باکتری قرار داده می شود و کشت داده می شوند . در ادامه دیسک های مختلف و یا نمونه های مختلف را به شیرآغشته کرده و آنها را در جاهای مختلف از نقاط دیسک گذاشته می شود. در صورتی که در شیر آنتی بیوتیک وجود داشته باشد. در اطراف دیسک هاله ای ایجاد می گردد که نشان دهنده ی عدم رشد باکتری در آن می باشد.
3- روش الایزا ۲:
در کلیه فرآورده های دامی در این روش هم نوع و هم میزان دقیق آنتی بیوتیک مشخص می شود.
4- روش H.P.L.C:
این روش یک روش کروماتوگرافی که هم بسیار دقیق و حساس است می باشد.
سوال اینجاست که چرا باید در مواد غذایی نگران باقیمانده آنتی بیوتیک ها باشیم؟
افراد و مصرف کنندگان فرآورده های دامی و متخصصان بهداشت عمومی جامعه سوالات گوناگونی را در زمینه اثرات منفی و زیان بار این دسته از مواد را مطرح می نمایند که عبارت است از:

 

مطلب مرتبط: سوالات عمومی لبنی بخش اول

 

1- مواد و عناصر بقایمانده آنتی بیوتیک و دارویی چه تاثیری بر روی طول عمر ، بخصوص در جوامعه هایی که دچار فقر غذایی هستند دارد؟
2- آیا در زمان قبل از تولد و بعد از تولد مواد و عناصر باقی مانده دارویی در غذا می تواند بر روی توسعه اجتماعی، استعداد، هویت فردی، شخصیت، و غیره اثر بگذارد؟
3- آیا مصرف نمودن مواد غذایی که حاوی بقایمانده آنتی بیوتیک و دیگر مواد شیمیایی می باشد می تواند باعث بروز عوارضی از قبیل حساسیت، نقص عضو سرطان، و غیره شود؟
4- تاثیر این دسته از مواد غذایی در دوره قبل و بعد از بلوغ بر روی فعالیت غدد برون ریز و درون ریز بدن چگونه است؟
عمده ترین نگرانی های مرتبط به وجود مواد و عناصر شیمیایی و آنتی بیوتیک ها در فرآورده های حیواناتی و بافت ها است که مصرف کننده انسانی دارند. با افزایش حجم تولید فرآورده های دامی که استفاده و مصرف انسانی دارند. به همین دلیل مصرف داروها در این گروه از حیوانات بیشتر و افزایش یافته است. حدود 80% از حیواناتی مورد استفاده که برای تولید بافت و فرآورده های دامی مورد استفاده ومصرف انسانی قرار می گیرند تقریباً در قسمتی از عمر خود و یا باقیمانده عمر خود از مواد دارویی شیمیایی و آنتی بیوتیک استفاده می نمایند. و می توان بیان کرد که تقریباً ۱۰۰% از این حیوانات در آینده دارو مصرف می کنند در طول عمر خود و اثرات این دارو ها بیشتر می شود.
درسال های گذشته اخبار و اطلاعاتی از باقی ماندن هورمون ها، آنتی بیوتیک ها، مکمل های غذایی و سایر داروها در مواد غذایی با منشا دامی بوده ایم که سبب مقاومت دارویی و عوارض دیگری در بدن مصرف کنندگان میگردد.
لازم است به این نکته توجه داشته باشید که هم بیماری های دامـی میتواند برای جوامع انسانی و سلامتی آنها خطرناک هستند و هم روش های درمانی که در این بیماری ها یی که در دام ها بکار می رود خطرناک می باشد چراکه مواد ضد باکتریایی، باقیمانده های دارویی، هورمون ها و غیره نیز برای بهداشت جامعه ی انسانی بسیار خطر ساز هستند. باتوجه به اینکه وجود این باقیمانده های دارویی به صورت مستقیم برای انسان ضرر دارد، موجب بیشتر شدن و افزایش مقاومت آنتی بیوتیک های مشابه که مصرف انسانی دارند و عوامل بیماری زای باکتریایی به داروها و می گردد. در نتیجه بایــد به سلامت فرآورده های دامی مورد مصرف در انسان توجه مخصوصی داشت، تا موجب بوجود آمدن مشکلات و ضرر های مرتبط به ایجاد مقاومت دارویی در انسان ها نگردد. مواد غذایی و بعضی از مـوادی کـه به همراه غذا برای تغذیه در اختیـار دام قرار داده می شوند، در درون بدن متابولیزه شده و به شکل های مختلف خود را نشان می دهند.

 

حداکثر مقدار مجاز باقیمانده آنتی بیوتیک های موجود در شیر

گروه آنتی بیوتیک ها : بتا_لاکتام نام آنتی بیوتیک ها: پنی سلین میزان مجاز(میکروگرم درلیتر): 4

گروه آنتی بیوتیک ها : بتا_لاکتام نام آنتی بیوتیک ها: سفتیفر میزان مجاز(میکروگرم درلیتر): 100

گروه آنتی بیوتیک ها : تتراسایکلین ها نام آنتی بیوتیک ها: کلراتتراسایکلین میزان مجاز(میکروگرم درلیتر): 100

گروه آنتی بیوتیک ها : تتراسایکلین ها نام آنتی بیوتیک ها: اکسی تتراسایکلین میزان مجاز(میکروگرم درلیتر): 100

گروه آنتی بیوتیک ها : تتراسایکلین ها نام آنتی بیوتیک ها: تتراسایکلین میزان مجاز(میکروگرم درلیتر): 100

گروه آنتی بیوتیک ها : سولفونامیدها نام آنتی بیوتیک ها: سولفودیمیدین میزان مجاز(میکروگرم درلیتر): 25

گروه آنتی بیوتیک ها : ماکرولیدها نام آنتی بیوتیک ها: اسپیرامایسین میزان مجاز(میکروگرم درلیتر): 100

گروه آنتی بیوتیک ها : ماکرولیدها نام آنتی بیوتیک ها: تیلنیکوزین میزان مجاز(میکروگرم درلیتر): 200

گروه آنتی بیوتیک ها : ماکرولیدها نام آنتی بیوتیک ها: نئومایسین میزان مجاز(میکروگرم درلیتر): 500

گروه آنتی بیوتیک ها : ماکرولیدها نام آنتی بیوتیک ها: اسپکتینومایسین میزان مجاز(میکروگرم درلیتر): 200

گروه آنتی بیوتیک ها : آنینوگلیکوزیدها نام آنتی بیوتیک ها: استرپتومایسین میزان مجاز(میکروگرم درلیتر): 100

برخی از این دسته از آنتی بیوتیک ها در پوست، برخی در عضلات و برخی در چربی بهتر و حلال تر هستند که اغلب در بافت چـربی هـای بدن پابر جا می مانند که به این مواد و عناصر اغلب باقیمانده دارویی گفته می شود. مصرف و استفاده مواد غذایی که در آن باقیمانده های دارویی وجود دارد باعث می شود تا افزایش به ابتلا بیماری هایی چون سرطان می شود و از سوی دیگر سن مبتلا شدن به این بیماری ها را کاهش می یابد. زیان ها و ضررهای استفاده از برخی از این داروها آشکار و معلوم شده است. به طور مثال، فورازولیدون که سرطان زا بودن آن ثابت شده و به همین جهت مصرف و استفاده آن منع و ممنوع شده است.
اهمیت و توجه به این موضوع که باقیمانده آنتی بیوتیک ها درمواد غذایی مخصوصا در شیر که برسلامت استفاده و مصرف کنندگان تاثیر دارد تصمیم گرفتیم به بررسی و تحقیق باقیمانده آنتی بیوتیک های موجود در تولیدی شیر که در دامداری های سنتی را انجام دهیم. روش نمونه گیری بارعایت مسایل بهداشتی و با استفاده از استاندارد کدکس صورت گرفته و آزمایش گردید. درادامه به شرح حال کامل این تحقیق اشاره خواهد شد.

روش و مواد آزمایش:

تعداد نمونه
نمونه اخذ شده، از تعداد 60 دامداری که سنتی بوده برگزیده شده و به صورت رندم و بدون اطلاع قبلی درکل به تعداد 160 نمونه دریافت و مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت.
روش نمونه برداری
با رعایت کامل و دقیق اصول نمونه بردای ، نمونه برداری صورت گرفت. به این شکل که نمونه برداری ها براساس شرایط بهداشتی با وسایل تمیز و مناسب با استاندارد کدکس صورت گرفت به مقدار ۵۰۰ سی سی شیررا از تانکری که حاوی شیر بود ، از جایگاه شیر تخلیه کرده و همچنین اگر شیر در بیرون بود در ابتدا با ملاقه ای استیل به طور کامل آن را هم زده وبعد از این مرحله نمونه برداری صورت گردید.و آن را درظرف مخصوص و ویژه ای ریخته و درب آنرا پلم کرده و با ذکر کلیه مشخصات و اطلاعات که شامل "تاریخ نمونه گیری ، محل و شرح نمونه و ..." برای انجام عملیات آزمایش آن را آماده ساختیم و با رعایت کامل زنجیره سرد آن را به آزمایشگاه انتقال دادیم.
روش آماده سازی نمونه
نمونه ای که برای آزمایش آماده ساختیم مایع می باشد ، برای اینکه دمای نمونه به دمای محیط برسد آن را برای زمانی در محیط آزمایشگاهی در شیکر قرار داده تا به طور کامل همگن شود و همچنین ظروف آزمایشی را به ترتیب شماره در جایگاه آزمایشگاهی قرار داده می شود تا با رعایت نکات بهداشتی و ایمنی مورد آزمایش قرار می گرفت.
روش آزمایش نمونه های اخذ شده در آزمایشگاه
در این روش آزمایش با استفاده از محصول کشور اسپانیا که کیت E clipse50 مدل "ZE/E50/96i" نام دارد انجام گردید. این کیت برای تشخیص باقیمانده آنتی بیوتیک در شیر و مخصوص این کار می باشد و این توانایی را دارد که مقدار بیشتر از حد مجاز آنتی بیوتیک که این اطلاعات را در قبل در اختیار شما قرار داده ایم ، را تشخیص دهد.این آزمایش دردمای بین ۴ تا ۱۲ درجه نگهداری می شود. در ادامه بعد ازاینکه ظرف حاوی نمونه را تکان داده شد به مقدار ۵۰ لاندا شیر را به وسیله ی سمپلر برداشت و درهر جایگاه از خانه کیت می ریزیم. و یکی از خانه ها را هم به عنوان ناظر در نظر می گیریم که شیر را در این خانه باید از نوع بدون آنتی بیوتیک استفاده کرد برای اطمینان از اینکه شیر بدون آنتی بیوتیک باشد از شیر خشک استفاده کردیم.
۵۰ لاندا نمونه را ریخته در خانه ها بعد از اینکار به مدت زمان 2 ساعت و 20 دقیقه 2:15 تا 2ساعت و 40 دقیقه در انکوباتورکه دردمای 60 درجه انکوبه می کنیم. "در زمانی که رنگ خانه ناظر به رنگ زرد در آمد و تغییر رنگ داد زمان خوبی برای خارج شدن از انکوباتور می باشد". بعد از خارج شدن از انکوباتور ۲ تا ۳ باربه وسیله ی آب مقطر چاهک ها را شستشو می دهیم. حال اگر آبی یا مایل به آبی باشد مثبت و اگر رنگ چاهکها زرد باشد منفی می باشد.

طرز عملکرد کیت:

باکتری ژئو باسیلوس استئاروترموفیلوس در این کیت اسپور وجود دارد هنگامی که پلیت را در ۶۵ درجه قرار می دهیم ژرمیناسیون روی می دهد که به آن تبدیل اسپور به باکتری می گویند و در ادامه سلول باکتری رشد می یابد و اسید تولید شده.دراثر رشد باکتری بوده همچنین PH محیط دگرگون و تغییر می کند که تغییر PH باعث می شود رنگ آگار موجود در پلیت تغییر و به رنگ ارغوانی متمایل به زرد در آید. زمانی که نمونه شیری که شامل منع کننده ها در غلظت بیشتر ازظرفیت و حساسیت این کیت ها باشد عنصر میکروارگانیسم رشد نخواهد کرد و در بازده اثر آن این می شود که رنگ کیت به رنگ آبی در می آید.
نمونه های زرد به عنوان نمونه های منفی در نظر گرفته می شود. "ممانعت کننده وجود ندارد" و گودی های آبی به عنوان نمونه مثبت " ممانعت کننده وجود دارد" نشان دهنده حضور آنتی میکروبیال رنج رنگی زرد متمایل به آبی می باشد که درغلظتی پایین تر از حساسیت کیت می باشد در نتیجه برای برطرف شدن شک در این مورد باید مجددا آزمایش شود.
یافته های این مسیر:
از نمونه های دریافت شده که تعداد آن ۱۵۰ نمونه بوده و مورد آزمایش و برسی قرارگرفت که به تعداد ۱۱ نمونه تشخیص داده شد که دارای باقیمانده آنتی بیوتیک است و درمجموع شامل ۳/۷ درصد کل نمونه ها می شود.
پیشنهادات لازم:
با توجه به آزمایشات و بررسی های انجام شده همچنین پیشنهادات و قوانین سازمان ها و ارگان های مرتبط جهانی و بین المللی درزمینه ضرر ها و خطرات ناشی از بقایای آنتی بیوتیک ها و دارویی در شیر که در نتیجه ی تجویز این دارو ها در داخل پستانی و یا به صورت عمومی آنتی بیوتیک ها درشیر پدیدار می گرددبه همین دلیل لازم است توصیه های و روش های زیر را مورد توجه قرارگیرد:
برای تعیین دقیق نوع داروی آنتی بیوتیک در شیرهای تولیدی مطالعات تکمیلی تر دردامداری های شهرستان و استان ها انجام شود.
رعایت دقیق و کامل دستورالعمل و روش های لازم برای کاربرد و تجویز همچنین کنترل آنتی بیوتیک های مورد مصرف دردرمان دام ها.
نکته ی بعدی دام های که با آنتی بیوتیک ها درمان می شوند را باید از سایر دام ها تفکیک کرد و شیر این دسته از دام ها تا زمان پاک شدن از بقایای آنتی بیوتیکی باید کنار گذاشته شود.
نحوه درست مصرف نمودن و نگهداری دارو توسط کارشناسان مربوطه و بازرسی مرتب از دامداری ها برای رعایت موازین بهداشتی.
وضع جرایم مالی و برخورد قانونی برای دامدارانی که زمان خارج شدن دارو از شیر را رعایت نمی کنند.
به طور هفتگی و مرتب با برنامه ی مشخص از تست های سریع استفاده شود برای جلوگیری از رشد میکروبی در تشخیص آنتی بیوتیک ها.
توجه به تجویز آنتی بیوتیک و مقدار آن جهت پیشگیری و درمان بیماری تحت نظر دامپزشک.
توجه به درمان بیماری چون ورم پستان به صورتی که حتی الامکان درفاصله بین 2 دوره شیر دهی که همان دوره خشکی می باشد این موضوع باعث می شود که علاوه بر تاثیر مثبت و مواثر بودن درمان ، به داخل شیر از ورود بقایای دارو جلوگیری می شود.
تعالیم و آموزش های لازم از طرف کارشناسان ، افراد ذیصلاح و موسسات به شاغلین دامپروری ها و دامداری ها.
ذکر دوره برای پاک شدن شیر از آنتی بیوتیک مخصوصا درمورد استفاده از پمادهای پستانی یر روی برچسب دارو.
قرار دادن نشانه آنتی بیوتیک های دامی مخصوصا با رنگ های بی اثر بر پماد های پستانی.
کنترل مشخص داروهای تجویزی توسط ادارت دامپزشکی بخش دولتی در دامداری ها.
نظارت دقیق ادارات دامپزشکی دولتی و ممانعت از مصرف آنتی بیوتیک های که ممنوع می باشد در دامپزشکی ها و دامداری ها.

تحقیق ها

در این زمینه تا کنون درایران تحقیق ها و برسی هایی مرتبط با باقیمانده آنتی بیوتیک درشیر انجام پذیرفته که درزیر تعدادی از آنها ذکر می شود:
تحقیق و مطالعه وجود باقیمانده آنتی بیوتیک در شیر ازسال 1962 در ایران شروع گشت. که خاوری خراسانی برای اولین بار از روش دیسک ۲۰ گاوی که مبتلا به ورم پستان بودند و تحت درمان به وسیله آنتی بیوتیک بودند را با استفاده از کشت باسیلوس سوبتیلیس شیر مورد تحقیق و مطالعه قرار داد که در این تحقیق ۱۳ مورد پنی سیلین در آنها وجود داشته و مشاهده شد و در ۵ مورد دیگر آنتی بیوتیک های بغیرازپنی سیلین وجود داشتند.
درسال 1979عطاری باروق با تحقیقات انجام داده مقدار آلودگی در شیر را ۳/۵۳ درصد اطلاع رساندند روش مورد استفاده فوس تست بود و نمونه های مورد آزمایش شیر خام بوده است.
درسال 1357 نواب پور و کریم که در همان سال بود مقدار آلودگی را در شیر خام ۵/۲۵ درصد اطلاع دادند که خیلی شبیه به تحقیقات عطاری باروق درهمان سال بود.
درسال 1372 نواب پور و کریم مقدار با استفاده از روش دلوو آلودگی شیر را تست و میزان آن را ۵۲ درصد گزارش نمودند.
غنوی وهمکاران او در سال ۱۳۸۲ تحقیقات انجام دادند که طی طرح کلی و جامعی در تحقیقات صنعتی کشور و سازمان استاندارد ها در ارتباط با بقایای آنتی بیوتیک ها و آلودگی شیربه آن و شیر را در کارخانه های صنایع شیر ایران درسطح کشور دریافت و صورت گرفت و .دراین مطالعه و تحقیق روش های آزمون سیلندرپلیت ۵ دلوو، کوپن و بتا استار۴ برای تشخیص وجود پنی سیلین درشیر با هم مقایسه شدند. و علاوه بر تحلیل مقدار آلودگی شیر، روش ها و راه های تشخیص نیز با هم مقایسه شدند حاصل ابن نتایج به دست آمده نشان دهنده آلودگی شیر ، به میزان ۵۳ درصد در شیر پاستوریزه و به میزان ۲۷ درصد در شیر خام بود. دراین تحقیق جواب های مشکوک نیز آلوده محسوب شده و در محاسبه درصد آلودگی شیر در دامداری لحاظ شده است.با توجه به نتیجه های بدست آمده ، شیر پاستوریزه شده حدودا دو برابر از شیر خام بیشتر آلوده است .در این تحقیقات که شامل مناطق زیادی از کشور است که آلودگی شیر خام با باقی مانده آنتی بیوتیک های بتا لاکتام ۱۱ درصد از موارد مشاهده گردید و بهمین منوال ۲۵ درصد از تحقیق و نمونه های آلوده در شیر پاستوریزه هم آلوده به باقی مانده آنتی بیوتیک های بتا لاکتام بودند. بنا براین همچنین بیشترین مقدار آلودگی که 50 درصد بود ، در شیر پاستوریزه و خام مرتبط به یکی از آنتی بیوتیک ها به نام بتا لاکتام است. از نظر سلامت و بهداشت انسان این دسته از آنتی بیوتیک ها اهمیت زیادی داشته وبیشترین استفاده را در موارد تجویز داخل پستانی و ورم پستان دارو در دامداری و دامپزشکی دارند.

منابع:
1– کریم، و همکاران تحقیق و،بررسی آلودگی شیر به بقایای آنتی بیوتیک ها در طی چهل سال اخیر در ایران،.بهار ۹۰، مجله بهداشت موادغذایی. دانشگاه تهران .دوره ۱، شماره ۱
2- بهداشت مواد غذایی، سال۱۳۸۷، دکتر داود فرج زاده آلان، انتشارات نوردانش، ۱۸۴ تا۱۸۶
3- روش های آزمایش شیر و فرآورده های آن جلد اول، آیانماه ۱۳۷۷، دکتر عباس فرخنده، امتشارات دانشگاه تهران، ۲۱۱ تا ۲۲۲
4- حداکثر مجاز باقیمانده داروهای دامپزشکی در مواد غذایی، سال ۱۳۸۹، مسعود پزشکی، امی رحسین عتیقه چیان، محمدرضا حیدری، منصورکیمیایی، محسن راستی، انتشارات زاینده رود، ۹ تا ۸۵.

5-Codex Alimentarius Commission Maximum Residue limits for Verterinary Drugs in Foods. CAC/MRL 02 -200-k

نظرات شما

مقالات مشابه