تاثیر اتاق بازرگانی در رونق اقتصادی

اتاق بازرگانی یک کشور در حقیقت نقش قلب تپنده اقتصاد آن سرزمین را ایفا می کند زیرا تصمیمات بزرگ در این اتاق گرفته شده و باتوجه به وابستگی بسیار یک کشوری همچون ایران به صادرات و واردات محصولات مختلف، نقش این اتاق نیز در اقتصاد گسترده است.

بنابراین نباید اتاق را یک قسمت کوچکی از اقتصاد دانست که وظایف خاصی برعهده نداشته و تصمیم گیری که در آن می شود تاثیری در اقتصاد ملی ندارد. این اتاق که محلی برای چانه زنی صاحبان صنایع و تجار با نهادهای حکومتی محسوب می شود، هر بحث و تصمیم درباره مسئله ای در آن مربوط به اقتصاد می شود.

برای مثال اگر طرح جدیدی در این اتاق تصویب شود آن طرح به کار گرفته خواهد شد و یک طرح اقتصادی به شمار می رود. بنابراین هر چه یک تصمیم یا طرح اتاق گستردگی بیشتری داشته، تاثیر آن به مراتب در اقتصاد بزرگتر و قابل توجه تر می باشد.

بحث درباره تاثیر اتاق بازرگانی در رونق اقتصادی یک مسئله مهم بوده که نتیجه آن به خوبی روشن است. تاثیر بسزا که می تواند با توجه به تصمیم اتاق ضرر یا سود بسیاری را به اقتصاد کشور وارد کند. بنابراین اگر اعضای اتاق در راستای هدفی سودمند به گفتگو و تصمیم گیری بپردازند، قطعا نتایج منفعت طلبانه بیشتری شامل حال دیگر افراد در اقتصاد خواهد شد.

اتاق بازرگانی که پیشتر درباره آن اظهار نظری شده و به توضیح آن پرداختیم، یک تشکلی از صاحبان صنایع و تجار بوده که در مقابل نهادها و عوامل حکومتی قرار می گیرند. از آنجایی که این اتاق نقش مهمی در تعیین سرنوشت یک اقتصاد را داشت، بنابراین باید این تشکل را سرنوشت ساز برای اقتصاد یک کشور دانست.

در اتاق بازرگانی هر تاجر یا صاحب صنعتی حضور نداشته و سعی شده تا افراد مجرب و پیشینه کاری با سابقه درخشانی در کنار هم جمع شوند و تصمیمات بزرگی را رقم زدند. اتاق بازرگانی یک تشکل با اهمیتی بوده که نقش تعیین کننده ای در اقتصاد کشور دارد.

بسیاری ممکن است آشنایی با اتاق بازرگانی نداشته باشند و فعالیت این تشکل را با اهمیت ندادند اما دقیقا موضوع متفاوت بوده و با یک تشکلی که نقش حیاتی در اقتصاد دارند، رو به رو هستیم. عوامل مختلفی در رونق اقتصادی تاثیر می گذارند که یکی از آنها را باید اتاق بازرگانی به شمار آورد. با تمامی این تفاسیر نقش اتاق بازرگانی در اقتصاد نقش کلیدی و مهم تلقی شده که اگر تصمیم گیری درستی صورت نگیرد این اشتباه در اقتصاد یک کشور نیز نقش منفی رقم می زند.

از حیث اهمیت اتاق، افرادی به عنوان عضو این تشکل انتخاب می شوند که سابقه مدیریتی و کاری بسیاری داشته و به نوعی می دانند چگونه می توان به تصمیم گیری درست پرداخت و موجب دور نگه داشتن زیان از اقتصاد شد.

یک کشور جمعیت بزرگی را در بر می گیرد که تنها تعداد مشخصی را شامل نمی شود. در این میان اگر اقتصاد با مشکلی رو به رو شود، قطعا عده کثیری با مشکل مالی بزرگ رو به رو خواهند شد و نبض اقتصاد از تپش خواهد افتاد.

نظرات شما

مقالات مشابه