فاینانس چیست؟

فاینانس از نظر بسیاری افراد یک کلمه تاکنون شنیده شده بوده اما این کلمه برای افراد معنا و مفهوم خاصی نداشته تا درباره آن اطلاعاتی داشته باشند و بسیاری برای آنها مشخص نیست منظور از فاینانس چیست؟

در کشور ایران فاینانس به تامین منابع مالی یا خرید تجهیزات طراح های تولیدی یک پروژه فاینانس گفته می شود، البته علاوه بر تامین منابع مالی و خرید تجهیزات، ارائه خدمات فنی و مهندسی پروژه ها نیز شامل فاینانس می شود.

در سوی دیگر فاینانس به معنای مالیه یا تامین مالی است و در بحث پروژه های سرمایه گذاری به تامین مالی بوسیله منابع داخلی یا دریافت و استفاده از وام ارزی می گویند.

این خدمات با استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی در طول مدت زمان مشخصی انجام می گردد که به مجموعه این موارد فاینانس می گویند. از جمله فعالیت های قابل قبول در زمینه فاینانس باید به موارد زیر اشاره کرد:

 

این مطلب مرتبط به حتما بخوانید: تفاوت فاینانس و ریفاینانس

 

 • خرید تکنولوژی، و تجهیزات سرمایه ای، و خدمات فنی مهندسی
 • اشخاص حقوقی
 • اجرای پروژه های جدید زیربنایی، تولیدی، و طرح های توسعه ای
 • استفاده کنندگان مجاز

در فاینانس میزان تسهیلات ۸۵ درصد مبلغ قرارداد تجاری و هزینه های بیمه صادراتی را دربرمی گیرد که مبلغ قابل توجهی در نتیجه بدست خواهد آمد. روش پرداخت تسهیلات ۸۵ درصدی به شکل متداول از نوع اعتبار اسنادی است. به شکلی که ۱۵ درصد مبلغ اعتبار اسنادی پیش پرداخت یا میان پرداخت محسوب شده اما ۸۵ درصد باقی مبلغ اعتبار اسنادی از محل تسهیلات فاینانس برداشته خواهد شد.

فاینانس

نکته

با توجه به ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی کشور، ایجاد اعتبار اسنادی فاینانس برای یک وزارتخانه، شرکت دولتی، سازمان و برخی دیگر که بودجه عمومی را به کار می گیرند، به تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بستگی داشته تا پیش بینی معادل ریالی اصل و فرع اقساط تسهیلات در بودجه سنواتی کشور جهت بازپرداخت در موعد مقرر انجام گیرد.

البته اگر بخواهیم مثالی برای اعتبار اسنادی داشته باشیم بدین شکل بوده که بانکی اعتبار اسنادی را به یک بانک گشایش دهنده ارائه داده و سپس فروشنده آن را به یک شرکت خریدار می فروشد.

مدت زمان استفاده از تسهیلات

مدت زمان استفاده از تسهیلات که برای قراردادهای مالی بوده طبق  دوره حمل و اجرای پروژه و با توجه به روش سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی معین می شود.

مدت زمان بازپرداخت

تعداد قسط: ۱۰ تا ۱۷ قسط طی ۶ ماهه

 • سررسید نخستین بازپرداخت: ۶ ماه پس از شروع بازپرداخت می باشد. اگر بخواهیم اشاره ای به وثیقه های اعتباری داشته باشیم باید به لیست زیر اشاره کرد:
 • – اموال غیر منقول
  – سفته و برات
  – برگ سپرده
  – اوراق سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس
  – اوراق بهادار
  – سایر موارد با توجه به تشخیص مراجع اعتباری بانک

نظرات شما

مقالات مشابه