آشنایی با معامله پایاپای

دادوستد پایاپای همان معامله پایاپای بوده که در آن خدمات یا کالا بدون واسطه با کالا و خدمات دیگر مبادله می شوند. به جز خدمات یا کالا موردنظر هیچ چیز دیگری مبادله نشده و خبری از دادوستد پول نیست که امروزه به شکل مرسومی انجام می گیرد.

این مبادله بیشتر یک مبادله دو جانبه بوده اگر چه احتمالا چندجانبه شدن آن نیز وجود دارد. مبادله پایاپای در کشورهای پیشرفته در کنار نظام پولی انجام می گیرد که به شکل محدودی افراد از آن بهره می‌گیرند و جامع نیست.

در حقیقت این مبادله بیشتر در شرایط بحرانی به کار گرفته می شود، زمانی که پول میزان آن کاهش یافته و افراد به سراغ خدمات یا کالای دیگری جهت دادوستد مالی می روند. اگر بخواهیم مثالی داشته باشیم، باید بیان داشت زمانی که پول رایج کشور شکل غیرپایداری داشته و این پول به شکل رایج قابل استفاده نیست، می توان این مبادله را انتخاب کرد.

شرکت هایی که بر مبنای معامله پایاپای عمل می کنند سعی داشته مبادلات وسیع و عظیمی را در دستور کار خود قرار داده و روی آن تمرکز کنند. این مبادلات کاملا متفاوت از دادوستدهای پایاپایی با خرده فروشی سنتی می باشد و محسوب می شود.

دادوستد-پایاپای

این نوع شرکت ها همیشه رسانه ها و تبلیغات را به عنوان یک راه تاثیرگذار برای مبادلات خود انتخاب می کنند زیرا می دانند نتایج خوبی را می توان از این روش ها بدست آورد. آنها یک اعتبار تجاری را به عنوان نقدینگی مورد استفاده قرار می دهند. چنین اعتباری اگر شناخته شده و قابل تضمین نباشد دیگر اعتبار محسوب نشده و غیرارزشمند است. گذشته از آن بایستی ارزشی در مقدار داشته تا مشتری قابلیت خرید آن را پیدا کرده و خرید این اعتبار بپردازد.

البته این نوع معامله محدودیت هایی نیز داشته و همیشه بدون مشکل نیست. از جمله این محدودیت ها باید به انجام تقاضای طرفین اشاره داشت. این بدان معنا بوده که در مبادله هر دو طرف می بایست نیاز طرف مقابل را برطرف سازند در غیر این صورت مشکلی در مبادله به وجود خواهد آمد و طرفین رضایتی به انجام نخواهند داشت. دیگر محدودیت عدم وجود داشتن معیاری برای محاسبه ارزش است. در این نوع محدودیت از آنجایی که سیستم نقدی پول یک معیار تلقی شده این معیار در سیستم غیرنقدی وجود ندارد.

در دیگر محدودیت باید به عدم تفکیک پذیری برخی کالاها را نام برد. در این محدودیت فرد ممکن است نیازمند به بخشی از کالا باشد و اگر کالا در دسته تفکیک پذیری ها قرار نگیرد قطعا معامله ای انجام نخواهد گرفت و غیرقانونی است. یکی دیگر از محدودیت های مبادله پایاپای عدم وجود استانداردی جهت بازپرداخت است که امر پرداخت را با مشکلی رو به رو می سازد. از آخرین محدودیت ها وجود مشکل در ذخیره و انبارسازی منابع و ثروت ها بوده که در آن اگر کشوری برای تامین مالی خود به انرژی فناپذیری اتکا کرد، مشکلاتی به دنبال خواهد داشت.

به طور کلی مبادله پایاپای یکی از مبادلات پرطرفدار بوده اما با رونق داشتن چنین مبادله ای کمتر به چشم می خورد و افراد از همان مبادلات اصلی پیروی می کنند.

نظرات شما

مقالات مشابه