آشنایی با کارت بازرگانی و نحوه دریافت آن

با توجه به تعریف گمرک، کارت بازرگانی در حقیقت مجوزی بوده که  بوسیله آن اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به امر واردات و صادرات در عرصه تجارت و بازرگانی بپردازند. البته کسب این کارت بسیار آسان نیست و قوانین خاص خود را دارد.

بسیاری تصور می کنند دریافت کارت بازرگانی امری آسان بوده و هر فردی که می خواهد به امر واردات و صادرات بپردازند می تواند در اسرع وقت کارت را دریافت کنند اما در حقیقت داستان چیز دیگری بوده و کسانی که به دنبال چنین کارت یا همان مجوزی هستند با هزینه و تلاش بسیاری برای کسب آن نمایند.

امر واردات و صادرات موردبحث شامل فعالیت های مختلفی همچون سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق العمل‌کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز می شود. بنابراین برخورداری از کارت بازرگانی به معنای دارا بودن مجوز کامل برای امر تجارت که باید هر تاجری از آن برخوردار باشد در غیر این صورت قادر نیست به شکل رسمی و قانونی محصول خود را به کشور وارد یا صادر کند. کارت بازرگانی باید از طریق وزارت بازرگانی کسب شود و استفاده نادرست آن مشکلات سختی در پی خواهد داشت.

البته این نکته حائز اهمیت بوده که اگر شما خود از این مجوز برخوردار باشید نسبت به بسیاری از بازرگانان جلوتر هستید زیرا امر صادرات و واردات با آن آسان تر بوده و استفاده از کارت بازرگانی دیگر افراد دشواری و هزینه هایی را دربر خواهد داشت.

باتوجه به اخبار گذشته برخی افراد با به اجاره گذاشتن کارت بازرگانی موجب افزون شدن قاچاق شده که تولید را در کشور با تباهی رو به رو می سازد. چنین کارتی برای افراد فعال در حوزه تجارت فوایدی داشته که می توان به گزینه های زیر اشاره کرد:

 1. واردات از مناطق آزاد که بدون داشتتن این مجوز مقدور نمی باشد
 2. همچنین به جز فعالیت در زمینه صادرات کالا دارنده این کارت می تواند به واردات تمامی کالاهای مجاز بپردازد
 3. فعالیت تجاری در حوزه بین الملل و ثبت سفارش و ترخيص كالا
 4. افرادی که لزوم تاجر نیستند با در دست داشتن این امتیاز در گمرک به حق العمل کاری می پردازند

برای دریافت کارت بازرگانی باید از شرایط زیر برخوردار باشید در غیر این صورت شرایط لازم را برای کسب آن دارا نیستید:

اشخاص ایرانی

 1. حداقل سن دریافت ۲۱ سال کامل
 2. برخورداری از برگه پایان خدمت یا معافیت از سربازی
 3. برخورداری از سه سال سابقه فعالیت در زمینه تجاری/تولیدی با تایید دو نفر از افراد دارنده کارت بازرگانی
 4. برخورداری از محل کسب
 5. برخورداری از دفتر قانونی
 6. برخورداری از حساب بانکی نزد یکی از بانک های معتبر کشوری

 

 

اشخاص غیر ایرانی

 1. برخورداری از کلیه شرایط اشخاص ایرانی
 2. برخورداری از پروانه کار و اقامت با اعتبار

برای تشکیل پرونده جهت کسب کارت بازرگانی توسط اشخاص حقیقی بایستی مطابق لیست زیر مدارکی را دارا باشید:

 • تصویر مدرك تحصیلی
 • تكمیل یک برگ فرم عضویت اتاق
 • تصویر كارت ملی
 • درخواست صدور كارت بازرگانی
 • تكمیل ۲ برگ فرم مشخصات بازرگانی
 • اصل و تصویر فرم بانك مبنی بر حسن اعتبار بانكی
 • تعهدنامه عضویت در اتاق بازرگانی
 • تكمیل فرم مشخصات فردی و اعلام معرف ها و تصویر كارت بازرگانی به انضمام نامه كتبی از معرف ها مبنی بر تایید سابقه تجاری بیش از ۳ سال
 • دو برگ اصل اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی كه به گواهی اداره ثبت شركت ها رسیده باشد
 • سیزده قطعه عكس ۴×۳
 • اصل و تصویر گواهی پلمب دفاتر از اداره ثبت شركت ها
 • اصل و تصویر فرم تعهدنامه دریافت كارت بازرگانی و تصدیق امضای متقاضی از سوی دفاتر اسناد رسمی
 • اصل و تصویر گواهی عدم سوء پیشینه
 • تصویر از تمامی صفحات سند مالكیت شش دانگ یا ارائه اجاره نامه محضری محل كار
 • تصویر از تمامی صفحات شناسنامه متقاضی و رویت اصل آن
 • اصل و تصویر فیش های واریزی مربوط
 • تصویر كارت پایان خدمت و معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و رویت اصل آن

مدارک کسب کارت برای اشخاص حقوقی

 • تكمیل ۵ برگ فرم مشخصات بازرگانی
 • تصویر کارت ملی
 • اصل و تصویر فرم بانكی مبنی بر حسن اعتبار بانكی
 • تكمیل ۳ برگ فرم عضویت اتاق و تعهدنامه عضویت در اتاق
 • تصویر مدرک تحصیلی
 • اصل و تصویر فرم تعهد نامه دریافت كارت بازرگانی و تصدیق امضای منقاضی از سوی دفاتر اسناد رسمی
 • اصل و تصویر گواهی عدم سوء پیشینه
 • اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی كه به تایید اداره ثبت رسیده باشند
 • چهار قطعه عكس ۴*۶
 • اصل و تصویر گواهی پلمب دفاتر از اداره ثبت شركت ها
 • تصویر كارت پایان خدمت یا تصویر معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و رؤیت اصل آن
 • تصویر تمامی صفحات شناسنامه
 • كپی از كلیه صفحات سند مالكیت شش دانگ، یا ارائه اجاره نامه مخصوص محل كسب

با توجه به مدارک فوق افراد حقیقی یا حقوقی می توانند به دریافت کارت بازرگانی به عنوان مجوزی در زمینه تجارت بپردازند.

نظرات شما

مقالات مشابه