مهارت های نرم در سازمان

مهارت نرم (Soft Skills) ترکیبی از مهارت‌های اجتماعی، ارتباطی، شخصیت، هوش اجتماعی، هوش هیجانی است، که به فرد در برقراری ارتباط با محیط داخلی و بیرونی کمک شایانی می‌کند بر اساس اطلاعات و تحقیقات به عمل آمده 85% موفقیت شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری روی مهارت‌های نرم بدست آمده است. در مهارت‌های سخت (Hard Skills) به آموزش دارای کمیت توجه می‌شود، مانند آموزش زبان خارجی، تایپ، برنامه نویسی کامپیوتر ولی در مهارت‌های نرم (Soft Skills) به مهارت‌های انسانی یا بین فردی مانند ارتباطات، انعطاف‌پذیری، مذاکره، کار تیمی، فن بیان، انگیزش، آستانه تحمل، مدیریت زمان، تعلق سازمانی، رهبری و... پرداخته می‌شود.

 


در مجموعه شرکت‌های یثربی به اهمیت "منابع انسانی خوب" به عنوان سرمایه اصلی نگریسته می‌شود، لذا با دعوت از مشاورین متخصص و متبحر و ارائه نقشه راه عملیاتی جهت اجرا در جلسه هیئت مدیره شرکت، مقرر گردید این موضوع تحت کارگروه پیاده‌سازی مهارت‌های نرم و متشکل از اعضاء هیئت مدیره با برنامه زمانبندی مشخص اقدام گردد. این برنامه شامل جلسه توجیهی برای کارکنان و تهیه برنامه عملیاتی توسط مشاور جنبه اجرائی و عملیاتی پیدا کند.

 

نظرات شما

اخبار مشابه