لیست اخبار و مقررات بازرگانی
List of News Trading Terms

تدوین و اجرای طرح الگوی کشت هوشمند

رییس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور از تدوین و اجرای طرح الگوی کشت هوشمند به صورت پایلوت در سه استان کشور در آینده نزدیک خبر داد.

بیشتر بخوانیم

۱۳۹۹/۰۷/۲۰

تدوین و اجرای طرح الگوی کشت هوشمند

لزوم تشکیل وزارت صنعت غذا به عنوان متولی این صنعت

کرونا در اقتصاد جهانی از جمله اقتصاد کشورمان تاثیر منفی گذاشته و صنایع غذایی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و دچار خساراتی شده و میتوان گفت تنها صنعتی که در این زمان رشد قابل توجهی داشته صنعت شوینده بوده است.

بیشتر بخوانیم

۱۳۹۹/۰۷/۱۲

لزوم تشکیل وزارت صنعت غذا به عنوان متولی این صنعت

کاهش ۷۰ درصدی واردکننده نهاده‌های دامی

رئیس هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور گفت: تعداد شرکتهای واردکننده نهاده‌های دامی در نیمه نخست امسال حدود سه چهارم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود این روند کاهشی، ادامه یابد.

بیشتر بخوانیم

۱۳۹۹/۰۷/۰۹

کاهش ۷۰ درصدی واردکننده نهاده‌های دامی
12345...