لیست اخبار و مقررات بازرگانی
List of News Trading Terms

کشت نهاده دامی در خارج از کشور

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام برای همکاری با انجمن کشت فراسرزمینی با هدف تأمین ذرت مورد نیاز اعلام آمادگی کرد.

بیشتر بخوانیم

۱۳۹۹/۰۷/۰۷

کشت نهاده دامی در خارج از کشور

فروش نهاده‌های دولتی در بازار غیررسمی

رییس انجمن صنایع خوراک دام وطیور و آبزیان با اشاره به اینکه وقتی واردات و تولید داخلی کنجاله سویا کاهش یابد دیگر کنجاله سویا با قیمت ۲۷۰۰تومان به دست تولیدکننده نمی رسد

بیشتر بخوانیم

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

فروش نهاده‌های دولتی در بازار غیررسمی

تأمین نهاده‌ها برای تولیدکنندگان دوبرابر قیمت مصوب

تولید کنندگان و مرغداران در مواقعی نهاده‌ها از جمله ذرت را بیش از دو برابر قیمت مصوب و خارج از شبکه رسمی خریداری می‌کنند.

بیشتر بخوانیم

۱۳۹۹/۰۶/۲۹

تأمین نهاده‌ها برای تولیدکنندگان دوبرابر قیمت مصوب
12345...