لیست مقالات
List of Articles

مقالات صنایع غذایی مقالات تخصصی حوزه بازرگانی مقالات عمومی مقالات حقوقی

حاکمیت بر ارزهای رمزنگاری و بلاكچین بخش دوم

سومین سطح، اکوسیستم کلی بلاكچین است؛ یعنی دفترکل اصلی که پلتفرم‏های بیتکوین، اتریوم، تندرمینت (Tender mint) ، (هایپرلجر و دیگر پلتفرم ‏ها) را به یکدیگر متصل میکند. بسیاري از این پلتفرم‏ ها، تفاوت‏ هایی در دیدگاه‏ها و انتخاب پروتکل‏ های خود دارند، اما در عین حال نشاندهنده مجموع‏های از مسائل مشترك نیز هستند که ذينفعان مختلف، شامل مصرف کنندگان و شهروندان باید از آنان اطلاع داشته باشند.

بیشتر بخوانیم
حاکمیت بر ارزهای رمزنگاری و بلاكچین بخش دوم

راهکاری برای حاکمیت بر ارزهای رمزنگاری و بلاكچین

عصر بلاكچین همچون اولین عصر اینترنت نباید تحت حاکمیت دولت ها، مؤسسه‏ ها یا سازمان های دولتی قرار بگیرد. نحوه حاکمیت بر اینترنت به عنوان یک منبع جهانی، الگویی مناسب برای حاکمیت بر این منبع جدید است؛ یعنی حاکمیت از طریق شبکه‏ های راهحل جهانی به عنوان یک رویکرد چند ذينفعی شامل نوآوران، سرمایه‏ گذاران، ارائه‏ دهندگان خدمات مالی، توسعه ‏دهندگان، دانشگاهیان، سازمان های غیردولتی، نهادهای دولتی و کاربران. این موجودیت ها بر بستر هفت نوع شبکه مختلف شامل شبکه ‏های استاندارد، شبکه‏ های دانش، شبکه‏ های تحویل و پشتیبانی، شبکه‏ های سیاست گذاری، شبکه ‏های حمایتی، شبکه‏ های نگهبان و مؤسسات شبکه‏ های با یکدیگر ارتباط دارند.

بیشتر بخوانیم
راهکاری برای حاکمیت بر ارزهای رمزنگاری و بلاكچین

لیبرال دموکراسی چگونه سنجش می شود؟ بخش دو

از همین جا، با توجه به مطالب بالا، این تردید در ذهن پدید می آید که آیا نظریه لیبرال دموکراسی می تواند دارای سازگاری و انسجام درونی باشد؟ اگر لیبرالیسم و سرمایه داری به لحاظ تاریخی و به لحاظ منطقی همبسته و همزیست می باشند، از آنجا که لازمه دموکراتیک بودن برابری است، همزیستی لیبرالیسم و دموکراسی امکان پذیر نیست. از نظر مک فرسن لیبرال دموکراسی که غرب مدرن این همه به آن می بالد) دارای تناقض و ناسازگاری درونی است (زیرا با توجه به ریشه های تاریخی و اجتماعی آن در فردگرایی ملکی، عیب و ایرادهای فراوان دارد.

بیشتر بخوانیم
لیبرال دموکراسی چگونه سنجش می شود؟ بخش دو
...678910...