لیست مقالات
List of Articles

مقالات صنایع غذایی مقالات تخصصی حوزه بازرگانی مقالات عمومی مقالات حقوقی

اصطلاح B2C چیست؟

در مسئله اقتصاد با اصطلاحات و موضوعات مختلفی رو به رو می شویم که هر یک معنا و مفهوم خاص خود را دارد. اصطلاحات اقتصادی معنای روشنی ندارند و باید با تحقیق و بررسی درباره آنها اطلاعاتی داشت. یکی از این اصطلاحات Business to Consumer یا به اختصار B2C نام دارد.

بیشتر بخوانیم
اصطلاح B2C چیست؟

رکود تورمی چیست؟

رکود تورمی شرایط خوبی را در اقتصاد نشان نمی دهد و باید آن را حالتی دانست که با افزایش قیمت بیکاری نیز نرخی افزایشی داشته و در مجموع رکود اقتصادی همراه با تورم را به دنبال خواهد داشت.

بیشتر بخوانیم
رکود تورمی چیست؟

تورم چیست؟

در مسائل اقتصادی هرگاه بخواهیم درباره تورم صحبت کنیم باید آن را یک مسئله مهم اقتصادی یاد کرد. موضوعی که تنها با گذشت زمان می توان معنای آن را متوجه شد و اختصاص به یک زمان و دوره کوتاه ندارد.

بیشتر بخوانیم
تورم چیست؟
...1617181920...