لیست مقالات
List of Articles

مقالات صنایع غذایی مقالات تخصصی حوزه بازرگانی مقالات عمومی مقالات حقوقی

آشنایی با ربا

در قرآن نهی های فراوانی به ربا شده است و این کتاب آسمانی مردمان را نصیحت می کند که از ربا بپرهیزند زیرا نه تنها پول آن برای دو طرف معامله حرام است بلکه عواقب شومی را برای طرفین معامله به دنبال دارد.

بیشتر بخوانیم
آشنایی با ربا

شرکت هلدینگ چیست؟

تاکنون با هلدینگ بسیار رو به رو شدیم و ممکن است در ذهنتان سوالی به وجود آید که معنا و مفهوم هلدینگ چیست؟ هلدینگ در حقیقت یک مادر شرکت بوده که در زیر مجموعه خود شرکت های کوچکتری داشته و نظارت بر این شرکت ها برعهده مدیران و هئیت مدیره هلدینگ است.

بیشتر بخوانیم
شرکت هلدینگ چیست؟

آشنایی با ارز

ارز را بسیاری از افراد می شناسند و می دانند چیست. ارز به واحد پول خارجی گفته می شود اما در تعریفی دیگر به معنای داد و ستد یک واحد پولی خارجی در کشور ثالث است. ارز پولی پذیرفته شده بوده که در قالب سکه و اسکناس داد و ستد می شود.

بیشتر بخوانیم
آشنایی با ارز
...1617181920...