لیست مقالات
List of Articles

مقالات صنایع غذایی مقالات تخصصی حوزه بازرگانی مقالات عمومی مقالات حقوقی

آشنایی با وام

در نظام بانکی یکی از اصلی ترین موضوعات وام است. موضوعی که بسیار محبوب بوده و بیشتر بانک های کشورهای مختلف با آن درگیر هستند و هیچ بانکی نیست که این مقوله را به کار نگیرد و آن را به مردم و مشتریان ارائه ندهد.

بیشتر بخوانیم
آشنایی با وام

آشنایی با اوراق بهادار

اوراق بهادار در دسته ابزارهای مالی قرار می گیرد که قابلیت داد و ستد مالی داشته و از ارزش مالی بالایی بهره می برد. براساس دسته بندی که برای اوراق بهادار شده باید این ابزار مالی را به مواردی چون اوراق بدهی مانند سند بدهی بانک، اوراق قرضه و سهام قرضه، ابزارهای مشتقه مثل، قرار دادهای آتی، اختیار معامله، پایاپای و اوراق حقوق صاحبان سهام مانند سهام عادی و برخی دیگر تقسیم کرد.

بیشتر بخوانیم
آشنایی با اوراق بهادار

اوراق قرضه چیست؟

اوراق های مختلفی در عرصه تجارت می توان شاهد بود که یکی از آنها اوراق قرضه است و به موجب این اسناد فرد منتشر کننده تعهد می دهد که مبلغ مشخص را در زمانی معین به صاحب مبلغ بازگرداند. همچنین فرد باید در زمان سررسید اصل مبلغ گرفته شده را باز پس دهد که جدای از مبلغ مشخص بازگردان شده به به فرد معین است.

بیشتر بخوانیم
اوراق قرضه چیست؟
...1617181920...