لیست مقالات
List of Articles

مقالات صنایع غذایی مقالات تخصصی حوزه بازرگانی مقالات عمومی مقالات حقوقی

آشنایی با مزایده

مزایده در حقیقت همان حراج بوده که نوع خاصی از مزایده‌است که آنرا با عنوان مزایده انگلیسی یا مزایده استاندارد به شمار می رود. در هر مزایده سه رکن اصلی آن یعنی مزایده گذار، کالا و پیشنهاد دهنده گان نیز وجود دارد.

بیشتر بخوانیم
آشنایی با مزایده

آشنایی با خودرو گذر موقت

بسیاری شاید مسئله خودرو گذر موقت را بشناسند اما اطلاعات کافی درباره آن ندانسته و تنها می دانند یک خودرو گذر موقت از برخورداری پلاک ملی محروم بوده و باید با هزینه هنگفت چنین پلاکی بدست آورد.

بیشتر بخوانیم
آشنایی با خودرو گذر موقت

قانون اوکان در اقتصاد چیست؟

اقتصاد با قوانین مختلفی همراه هست که هریک تعاریف خاص خود را دارند. یکی از آنها قانون اوکان بوده که برگرفته از نام آرتور ملوین اوکان فردی که مطرح کننده قانون هستند، است.

بیشتر بخوانیم
قانون اوکان در اقتصاد چیست؟
...2122232425...