لیست مقالات
List of Articles

مقالات صنایع غذایی مقالات تخصصی حوزه بازرگانی مقالات عمومی مقالات حقوقی

آشنایی با قانون والراس

اقتصاد موضوعات مختلفی را در بر می گیرد و در ظاهر بسیاری اقتصاد را یک مسئله مهم اجتماعی می دانند که به نوعی حیات آن جامعه را در برمی گیرد. درست است که اقصاد یک مسئله مهم محسوب شده که باید به آن توجه بسیاری داشت اما این اقتصاد موضوعات بسیاری را در بر می گیرد.

بیشتر بخوانیم
آشنایی با قانون والراس

تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیکی امروزه در جهان شناخته شده و رشد فزاینده و غیر قابل پیشبینی داشته است. تجارت الکترونیک شامل کلیه فعالیت های تجاری با استفاده از شبکه های کامپیوتری است. در حقیقت تجارت بدون کاغذ را تجارت الکترونیک می نامند. در این نوع تجارت اطلاعات خرید و فروش و حمل و نقل بسیار کم هزینه و با سرعت بالاتر انجام میشود.

بیشتر بخوانیم
تجارت الکترونیک

کمی از پولشویی بدانیم

هر نوع عمل یا اقدام، برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر و هویت نامشروع، به صورتی که وانمود شود منبع قانونی دارد پولشویی است. پولشویی بر سه شکل تعریف می­‌شود: تبدیل، مبادله و انتقال منافعی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن، با علم به اینکه ناشی از ارتکاب جرم بوده. حال به طور مستقیم یا غیر مستقیم . کمک کردن به فرد مرتکب به طوری که شامل تبعات قانونی ارتکاب جرم نگردد.

بیشتر بخوانیم
کمی از پولشویی بدانیم
...2122232425...