آشنایی با اقتصاد خرد و کلان

در بررسی اقتصاد دو رویکرد بسیار مهمی وجود داشته که باید به دو مقوله اقتصاد خرد و اقتصاد کلان پرداخت. این دو اگرچه از یک ریشه بوده اما مفهوم و عملکرد متفاوتی دارند. البته این مفهوم به خوبی از نام آنها مشخص است و جای بحثی باقی نمی گذارد.

اما آشنایی با دو اقتصاد خرد و کلان می تواند کمک بزرگی برای آگاهی های اقتصادی باشد. اقتصاد کلان یک نگاه کلی و گسترده به اقتصاد کشور داشته و به نوعی نگاهی  به نحوه تخصیص منابع در کل کشور داشته  و روی شاخص هایی چون نرخ بهره بانکی، تورم و بیکاری در سطح کشور تمرکز کرده تا با ارائه آماری موجب کمک به سازمان های مربوطه جهت پیشبرد هدف و رفع مشکلات شود. این دولت است که با برنامه اقتصادی خود رونق یا رکودی را در بازار رقم می زند که به نوعی موفقیت یا شکست یک کشور در زمینه اقتصادی برعهده آن است.

 

در سوی دیگر اقتصاد خرد قرار داشته و بالعکس اقتصاد کلان نگاه دقیق و جزئی به مسئله اقتصاد دارد. این رویکرد اقتصادی به نوعی تمرکز روی تصمیم گیری افراد جامعه داشته که در زمینه اقتصادی چه تصمیماتی می گیرند. برای مثال این افراد می تواند من، شما یا هر فرد دیگری باشد.

اقتصاد خرد کمک می کند تا انسان برای سرمایه گذاری یا خرید کالایی چه رفتاری از خود نشان دهند و چگونه می توانند در این زمینه موفق باشند. در حقیقت ریشه اقتصاد خرد و کلان از اصولی ایجاد می‌شود که یادگیری این اصول برای درک بهتر اقتصاد هم از نظر اقتصاد کلان و خرد لازم می باشد.

 

این مطلب مرتبط را حتما بخوانید: میزان سرمایه گذاری که در بورس نیاز است چقدر است؟

 

با این حساب باید اقتصاد کلان و خرد را از یک ریشه و زیربنا دانست با این تفاوت که در عمل متفاوت می باشند یکی به شکل گسترده و کلی، دیگر به شکل ریزبینانه و جزئی. البته هر یک فوایدی نیز داشته و هیچ یک بدون معایب نیستند.

البته کاربرد اقتصاد خرد در جامعه ضروری بوده و اقتصاد کلان نیز در سطح ملی کاربری بیشتری می تواند داشته باشد. اگرچه در برخی منظرها اقتصاد خرد و کلان یکسان هستند اما تفاوت هایی را باید شاهد بود. به طور کلی اقتصاد شاخه های مختلفی داشته که رویکردهای کلان و خرد بخشی از آن محسوب شده و نقش موثری در گسترش و پیشرفت اقتصاد دارند.

با تمامی این تفاسیر اقتصاد کلان و خرد را به خوبی می شناسید و می توانید تعریفی جامع از آن ارائه دهید، بنابراین دو مقوله اقتصاد کلان و خرد از رویکردهای اقتصادی به شمار می روند.

نظرات شما

مقالات مشابه