آشنایی با تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک مبحث مهمی بوده که در اقتصاد امروز بسیار مسئله پرکاربردی بوده و نقش بزرگی را ایفا می کند. در حقیقت تمامی کارهای اقتصادی که می توان تحت وب آنها را انجام داد، تجارت الکترونیک می نامند. تجارتی که کار را آسان کرده و بسیاری از مردم برای جلوگیری از تلف وقت به کار می گیرند. در حقیقت تجارت الکترونیک یعنی انجام معاملاتی به شکل الکترونیکی که در آن خریدار و فروشنده به شکل مجازی فرآیند معامله را سپری می کنند.

اگر بخواهیم به شکل ساده تجارت الکترونیک را تعریف کنیم باید بیان کرد این نوع تجارت در قالب الکترونیک و فضای مجازی انجام می گیرد. تجارت الکترونیک موجب شده تا تجارت و الکترونیک دو معقوله متفاوت از هم در یک راه قرار گرفته و امر تجارت را سهل سازند. در این عرصه داده ها بوده که به جای مدارک فیزیکی بین افراد جا به جا می شوند و نقش بزرگ را ایفا می کنند. بنابراین بدون انتقال داده قطعا هیچ معامله الکترونیکی صورت نمی گیرد و این داده ها هستند که موجب انجام گیری فرآیند تجارت می شوند.

 

این مطلب را بخوانید: آشنایی با انواع مدل های تجارت الکترونیک

 

البته نیازی به تعریف تجارت الکترونیک نیست و به خوبی مشخص است کارکرد این نوع تجارت چیست. بسیاری از افراد فعالیت های اقتصادی خود را به روش تجارت الکترونیک انجام می دهند اگر چه انتظار می رود در طول سال های آینده این روش از نوع تجارت فیزیکی بکاهد. فعالیت هایی چون تولید، پردازش، کاربرد و تبادل اطلاعات و اسناد به شیوه الکترونیکی میان سیستم های کامپیوتری با توجه به زبان مشترک و استانداردی معین بدون هیچ فعالیت فیزیکی، عناصر تجارت الکترونیکی را تشکیل می دهد.

تجارت الکترونیک

به نوعی نبض انجام فعالیت های تجارت الکترونیکی با اینترنت است. یعنی این شبکه اینترنتی بوده که موجب انجام گرفت فعالیت های تجارت الکترونیکی می شود و بدون نقصی در ارتباطات این تجارت به وجود خواهد آمد. بنابراین تا زمانی که اینترنت را می توان مورد استفاده قرار دارد، تجارت الکترونیکی نیز پابر جاست. در این نوع تجارت معایب هایی نیز وجود داشته و نمی توان کامالا آن را بهترین نوع تجارت به شمار آورد.

در بسیاری مواقع مبادله الکترونیکی را مترادف تجارت الکترونیکی دانستند اما در حقیقت دو فناوری کاربردی متفاوت داشته و به نوعی مکمل یکدیگر هستند. در مبادله الکترونیکی داده هایی جهت انجام فعالیت تجاری انجام می گیرد و از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر انتقال پیدا می کند تا فعالیت تجاری صورت گیرد. در سوی دیگر تجارت الکترونیکی مبادله ای تجاری بدون استفاده از کاغذ محسوب می شود. در این نوع تجارت برای انجام مبادله الکتروینکی داده ها از روش های انتقال داده الکترونیکی همچون ایمیل، تابلو های الکترونیکی، انتقال تحت وب بهره گرفته می شود. در حقیقت با مبادله الکترونیک داده بوده که تجارت الکترونیک صورت می گیرد و ستون اصلی این نوع تجارت را در برمی گیرد. بنابراین باید بیان داشت که گستره تجارت الکترونیک بیش از یک مبادله الکترونیکی بوده و تنها بخش خاصی را دربر نخواهد گرفت. اگرچه مبادله الکترونیکی رکن مهمی در تجارت الکترونیک بوده و باید به آن توجه بسیاری شود و نباید ساده از کنار آن گذشت.

برای تجارت الکترونیک تعاریف مختلف و شبیه به همی به کارگرفته می شود اما به مواردی چون فرایند خرید، فروش یا تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه‌های کامپیوتری و اینترنت را تجارت الکترونیک می نامند.

تجارت الکترونیک نوع جدیدی بوده که از زمان روی کارآمدن اینترنت و کامپیوتر به وجود آماده است از این رو پیشتر شاهد چنین نوعی از تجارت نبودیم زیرا اساس آن یعنی کامپیوتر و اینترنت که در عصر جدید ابداع شدند، وجود نداشت.

از این رو تجارت الکترونیک در دسته تجارت های نوظهور قرار می گیرد که سیر پیشرفت داشته و انتظار می رود همچنان نیز با پیشرفت های بزرگی رو به رو گردد. به طور کلی تمامی تجارت های فعلی سرچشمه از پیشرفت تجارت های قبلی داشته و از این رو پیش بینی می شود تجارت آینده نیز مدیون تجارت های فعلی باشند.

اگر بخواهیم به اولین های تجارت الکترونیک اشاره ای داشته باشیم می توانیم به اولین خرید آنلاین توسط Thomson Holidays در سال ۱۹۸۱ بریتانیا، اختراع خرید آنلاین توسط Michael Aldrich در سال ۱۹۷۹، نیسان اولین شرکت تولیدکننده خودرو در فروش ماشین و سرمایه‌ گذاری با بررسی اعتبار مشتری به صورت آنلاین و برخی دیگر را نام برد. البته اولین ها لیست طولانی بوده که تنها به برخی از آنها جهت آشنایی بیشتر اشاره شده است.

نظرات شما

مقالات مشابه