لیست مقالات
List of Articles

مقالات صنایع غذایی مقالات تخصصی حوزه بازرگانی مقالات عمومی مقالات حقوقی

اثبات قتل بخش دوم

جرایم صدمات بدنی ناشی از رانندگی شامل موارد زیر است: الف- عمل مرتكب: كه ممكن است به صورت فعل [گذشتن از چراغ قرمز و تصادف با عابر پیاده] یا فعل ناشی از ترك فعل باشد مانند این‌كه راننده‌ای ترمز اتومبیل خود را تعمیر نكند [ترك فعل] و بعد با همان وسیله رانندگی كند و به دیگری صدمه وارد سازد[فعل]. ب- خطای مرتكب: مصادیق خطای جزایی بر حسب ضوابط قانون عبارتند از: 1-بی‌احتیاطی؛ یعنی این‌كه شخص بدون توجه به نتایج عملی كه عرفاً قابل پیش‌بینی است اقدام به انجام كاری می‌كند و منتهی به قتل یا صدمه به غیر می‌شود.

بیشتر بخوانیم
اثبات قتل بخش دوم

جایگاه داوری بین المللی در نظام حقوقی اسلامی

در نظام حقوقی اسلام یکی از بهترین شیو ه های مسالمت آمیز حل وفصل اختلافات بین المللی داوری و تحکیم عنوان شده است و دلیل آن انعطاف پذیری خاص این شیوه قضاوتی در اختیاراتی است که به طرفین دعوا در انتخاب داوران و قوانین ماهوی و شگلی حاکم بر آن را در چارچوب موازین حقوقی مشخص شده داده است.

بیشتر بخوانیم
جایگاه داوری بین المللی در نظام حقوقی اسلامی

رابطه میان فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش دوم

مدل مفهومی زیر که برگرفته از پژوهشهای دکتر احمدی (1380) و آزادی نقش (1388) می ‏باشد، تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات را بر بهره‏وری منابع انسانی نشان میدهد. در این پژوهش، فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان متغیر مستقل و بهره‏وری منابع انسانی که دربرگیرنده متغیرهای عوامل انگیزشی، سبک‏های رهبری، خلاقیت و نوآوری، رقابتپذیری و آموزش میباشد به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته خواهند شد.

بیشتر بخوانیم
رابطه میان فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش دوم
12345...