لیست مقالات
List of Articles

مقالات صنایع غذایی مقالات تخصصی حوزه بازرگانی مقالات عمومی مقالات حقوقی

تاثیر اتاق بازرگانی در رونق اقتصادی

اتاق بازرگانی یک کشور در حقیقت نقش قلب تپنده اقتصاد آن سرزمین را ایفا می کند زیرا تصمیمات بزرگ در این اتاق گرفته شده و باتوجه به وابستگی بسیار یک کشوری همچون ایران به صادرات و واردات محصولات مختلف، نقش این اتاق نیز در اقتصاد گسترده است.

بیشتر بخوانیم
تاثیر اتاق بازرگانی در رونق اقتصادی

آشنایی با بورس

اگر به تعریف علم اقتصاد بسنده کنیم باید بورس را بازاری دانست که در آن به خرید و فروش کالا، اوراق بهادار پرداخته و قیمت گذاری نیز صورت می گیرد. این علم معتقد است که بورس در یک طبقه بندی به بورس کالا و اوراق بهادار اطلاق می گردد.

بیشتر بخوانیم
آشنایی با بورس

آشنایی با اصول ثبتی مشترک شرکت های تجاری

براساس قانون تجارت باید شرکت های تجاری را به هفت نوع تقسیم نمود که شامل: شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تعاونی تولید و مصرف، شرکت نسبی، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی و شرکت سهامی اشاره داشت.

بیشتر بخوانیم
آشنایی با اصول ثبتی مشترک شرکت های تجاری
...1112131415...