لیست مقالات
List of Articles

مقالات صنایع غذایی مقالات تخصصی حوزه بازرگانی مقالات عمومی مقالات حقوقی

آشنایی با اصول ثبتی مشترک شرکت های تجاری

براساس قانون تجارت باید شرکت های تجاری را به هفت نوع تقسیم نمود که شامل: شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تعاونی تولید و مصرف، شرکت نسبی، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی و شرکت سهامی اشاره داشت.

بیشتر بخوانیم
آشنایی با اصول ثبتی مشترک شرکت های تجاری

آشنایی با نقدینگی

بسیاری با معنا و مفهوم نقدینگی آشنایی دارند اما تعریف کامل و صریح آن بسیار مطرح نیست و ممکن است آشنایی با آن وجود نداشته باشد. نقدینگی به معنای مجموعه پولی بوده که شامل سپرده‌های دیداری خصوصی در نزد بانک ها است. این نقدینگی شامل اسکناس، مسکوکات در دست افراد بوده که سپرده های مدت دار، قرض‌الحسنه پس‌انداز و دیگر سپرده ها نزدک بانک را دربر می گیرد.

بیشتر بخوانیم
آشنایی با نقدینگی

منطقه آزاد تجاری چیست؟

نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم بود که ایده ایجاد منطقه آزاد تجاری به ذهن خطور کرد و در آن زمان کشورهای مختلفی به استقلال دست پیدا کردند و از این رو کشورهای موردبحث برای جبران عقب ماندگی های خود تصمیم گرفتند استقلال اقتصادی پیدا کنند. در آن زمان نظریه های مختلفی مطرح شد تا به جبران استقلال اقتصادی بیانجامد که در نهایت منطقه آزاد تجاری ایده مطرحی بود که بیان شد و موافقت های مختلفی نیز به دنبال آن صورت گرفت.

بیشتر بخوانیم
منطقه آزاد تجاری چیست؟
...1112131415...