لیست مقالات
List of Articles

مقالات صنایع غذایی مقالات تخصصی حوزه بازرگانی مقالات عمومی مقالات حقوقی

آشنایی با اقتصاد خرد و کلان

در بررسی اقتصاد دو رویکرد بسیار مهمی وجود داشته که باید به دو مقوله اقتصاد خرد و اقتصاد کلان پرداخت. این دو اگرچه از یک ریشه بوده اما مفهوم و عملکرد متفاوتی دارند. البته این مفهوم به خوبی از نام آنها مشخص است و جای بحثی باقی نمی گذارد.

بیشتر بخوانیم
آشنایی با اقتصاد خرد و کلان

آشنایی با وزارت بازرگانی ایران

دولت جمهوری اسلامی ایران دارای وزارت خانه های متعددی بوده که هر یک برای خود وزیری داشته و به عنوان مدیر آن وزارت خانه فعالیت دارد. در این میان یکی از وزارت خانه ها وزارت بازرگانی نام دارد. این سازمان به توسعه و بهبود امکانات بازرگانی کشور پرداخته و قوانین و مقرراتی در این زمینه تنظیم می کند تا رسیدن به اهداف در مدت زمان کمتری صورت گیرد و این وزارت در سال ۱۳۹۰ با وزارت صنایع و معادن ادغام شد.

بیشتر بخوانیم
آشنایی با وزارت بازرگانی ایران

آشنایی با بازرگانی بین المللی

بازرگانی یک مقوله روشن و مشخص بوده و بسیاری می دانند که کار یک بازرگان و فعالیت بازرگانی چیست. این افراد به واردات یا صادرات کالاها می پردازند و نقش مهمی در اقتصاد یک کشور دارند. اما بازرگانی به انواع مختلفی تقسیم شده که یکی از آنها نوع بازرگانی بین المللی است.

بیشتر بخوانیم
آشنایی با بازرگانی بین المللی
...1112131415...