لیست مقالات
List of Articles

مقالات صنایع غذایی مقالات تخصصی حوزه بازرگانی مقالات عمومی مقالات حقوقی

آشنایی با کارت بازرگانی و نحوه دریافت آن

با توجه به تعریف گمرک، کارت بازرگانی در حقیقت مجوزی بوده که بوسیله آن اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به امر واردات و صادرات در عرصه تجارت و بازرگانی بپردازند. البته کسب این کارت بسیار آسان نیست و قوانین خاص خود را دارد.

بیشتر بخوانیم
آشنایی با کارت بازرگانی و نحوه دریافت آن

بازرگان یا تاجر کیست؟

براساس ماده ۱ قانون تجارت، به شخصی بازرگان یا تاجر گفته می شود که شغل آن فعالیت های تجاری بوده و امر معاملات تجاری می پردازد. از آنجایی که این دست افراد به قصد انتفاع به خرید و فروشی می پردازند به کلیه اشخاصی که در این زمینه خرید و فروش داشته یا اموال منقولی را اجاره می کنند، بازرگان یا تاجر می گویند.

بیشتر بخوانیم
بازرگان یا تاجر کیست؟

شرایط ثبت شرکت بازرگانی چیست؟

به شرکت های بازرگانی گفته می شود که در زمینه کارهای بازرگانی فعالیت می کنند و موضوع فعالیت آن ها موارد مربوط به امور بازرگانی بیان شده باشد. در فعالیت بازرگانی موضوعاتی که باید به صادرات و واردات کلیه ی کالاهای مجاز بازرگانی، خرید، فروش و توزیع ، اخذ نمایندگی برای حضور در سمینار و نمایشگاه های مختلف و برخی دیگر اشاره داشت، وجود دارند. با این حساب یک شرکت باید به فعالیت بازرگانی پرداخته تا به عنوان کمپانی بازرگانی شناخته شود.

بیشتر بخوانیم
شرایط ثبت شرکت بازرگانی چیست؟
...678910...