لیست مقالات
List of Articles

مقالات صنایع غذایی مقالات تخصصی حوزه بازرگانی مقالات عمومی مقالات حقوقی

تاریخچه وزارت بازرگانی ایران

وزارت بازرگانی یکی از وزارت های مهم اقتصادی کشور محسوب شده که ارگان های مختلف بازرگانی را در زیر نظر خود دارد. در حقیقت دولت برای بهبود توسعه و بهبود امکانات بازرگانی این وزارت خانه را در نظر گرفته و سیاست های کشور را برای نیل به این اهداف به کار گرفته است.

بیشتر بخوانیم
تاریخچه وزارت بازرگانی ایران

آشنایی با کارت بازرگانی و نحوه دریافت آن

با توجه به تعریف گمرک، کارت بازرگانی در حقیقت مجوزی بوده که بوسیله آن اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به امر واردات و صادرات در عرصه تجارت و بازرگانی بپردازند. البته کسب این کارت بسیار آسان نیست و قوانین خاص خود را دارد.

بیشتر بخوانیم
آشنایی با کارت بازرگانی و نحوه دریافت آن

بازرگان یا تاجر کیست؟

براساس ماده ۱ قانون تجارت، به شخصی بازرگان یا تاجر گفته می شود که شغل آن فعالیت های تجاری بوده و امر معاملات تجاری می پردازد. از آنجایی که این دست افراد به قصد انتفاع به خرید و فروشی می پردازند به کلیه اشخاصی که در این زمینه خرید و فروش داشته یا اموال منقولی را اجاره می کنند، بازرگان یا تاجر می گویند.

بیشتر بخوانیم
بازرگان یا تاجر کیست؟
...678910...