جلسه مدیران ارشد مجموعه شرکت های یثربی

اولین جلسه مدیران مجموعه شرکت های یثربی در پنجم تیرماه سال  98 با حضور، مهندس یثربی و مدیران ارشد در سالن جلسات مجموعه تشکیل گردید.

جلسه فوق که قائم مقام، نماینده مدیرعامل، مدیر مالی، مدیر منابع انسانی، مدیر فناوری و اطلاعات و مدیر حقوقی حضور داشتند گزارشی از فعالیت 3 ماهه اول واحد های خود را ارائه نمودند. 
شایان ذکر است که مسائل داخل سازمانی و کسب و کار مربوطه به سه ماهه اول بررسی و برنامه سه ماهه دوم و طرح های توسعه ای شرکت نیز مطرح گردید.

آقای مهندس سید سمیر یثربی مدیریت عامل مجموعه ضمن تشکر از فعالیت های انجام شده، مدیران مربوطه را برای انجام و عملیاتی نمودن پروژه های مطرح شده جهت حمایت از تولید ملی، اشتغال زایی و کمک به اقتصاد کشور عزیزمان ایران راهنمایی و هدایت نمودند و متذکر شدن در سه ماهه دوم سال باید شاهد خروجی های فوق باشیم.

 

نظرات شما