جلسه ماهیانه مدیران ارشد مجموعه شرکت های یثربی

 

جلسه ماهیانه مدیران ارشد مجموعه شرکت های یثربی با حضور مهندس سید سمیر یثربی مدیریت محترم عامل روز چهارشنبه ششم شهریور ماه 98 برگزار گردید. 
در جلسه فوق مدیران ارشد واحد ها گزارش روند کار در ماه مرداد ماه و برنامه کاری ماه شهریور ماه واحد های ذیربط خود را ارائه نمودند 
شایان ذکر است جناب مهندس یثربی ضمن تبریک تاسیس زیر مجموعه های جدید، چشم انداز خود را از تاسیس زیر مجموعه های فوق اعلام نمودند و بهمراه مدیران به بررسی برنامه های کارشناسان  مربوطه در این خصوص  پرداختند

نظرات شما

اخبار مشابه